ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေႏြရာသီသင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ ခလးသူငယ္မ်ားအား အခ်ိဳရည္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းျခင္း

 

ရွားေတာၿမိဳ႕ – မတ္လ ၂၁
၂၁.၃.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေန႕လည္ (၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ရွားေတာၿမိဳ႕ေပၚရွိ နွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ” ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားရာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ေစပါ” ေႏြရာသီသင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ ခလးသူငယ္မ်ားအား အခ်ိဳရည္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းပါသည္။
၄င္းအခ်ိဳရည္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာတြင္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေပါလ၊ူ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚအန္ဂ်ေလးနာမေလးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္းသူ/သားမ်ား ကေလးမိဘမ်ား စုစုေပါင္း (၈၀) ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။