မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိ္င္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀း

 

၈.၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မင္းဘူးခရိုင္မွ ဦးစီးၿပီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးကုိ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီခန္းမတြင္ က်င္းပရာ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္သူဦး၊ တိုင္းအရံေကာ္မတီ ဦးေအးသူ၊ ခရိုင္ဥကၠဌ ေဒၚသီမာလႈိင္၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ေရႊမင္းနွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီအဖြဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ဝင္းျမင့္နွင့္ ပါတီေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား တတ္ေရာက္ၾကပါသည္။