ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (၈) ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့​့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္​းဖတ္ၾကားေဆြးေႏြး

ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅

ရန္​ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ (၈ ) ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္းျပဳစု ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးပြဲ အား ယမန္ေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ခ႐ိုင္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္​ကုန္​ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက မိမိတို႔တာဝန္ယူ ေဆြးေႏြးရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းအေၾကာင္းအရာကို စနစ္​တက် စာတမ္​းျပဳစုကာ ဖတ္ၾကား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ား၏ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၾကကာ အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုႏိုင္ငံတကာေရးရာ စာတမ္းဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္တင့္၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ယုႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ႂကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ယမန္ေန႔ကက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (၈) ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စာတမ္းျပဳစု တင္ျပေဆြးေႏြးၾကေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား (၉) ခု၏ စာတမ္းမ်ားကို ခ႐ိုင္ပါတီရံုးတြင္ စနစ္​တက် မွတ္တမ္းတင္ထား႐ွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိ႐ွိရပါသည္။

Tin Maung Zaw