NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေပးရန္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က UNFC ကို တိုက္တြန္း

ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေက်လည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေပးရန္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒ ရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ကိုုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး စဥ္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ ရွင္၊ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ (DPN)တုိ႔ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၌ တစ္ႏုိင္ငံ လံုး အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး ရွစ္ ႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ယခုေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔ အၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ညႇိႏိႈင္းမႈ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ပါေစဟု ယခင္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ကတည္းက ဆႏၵျပဳခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ရာျပည့္က ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္ အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းေန သည့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီ (JMC) တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားပါဝင္မႈ အဆိုျပဳခ်က္ကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေက်လည္ေအာင္ ရွင္းျပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာသည္။

တပ္ေနရာခ်ထားမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားသည္ NCA ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး UNFC ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က သိလိုသည္ မ်ားကို အေသအခ်ာရွင္းျပမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ခုနက ေျပာခဲ့သလုိပဲ ဒီမွာမသိတဲ့ဟာေတြကို ဂဃနဏရွင္းျပၿပီးေတာ့ ေက် လည္သြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟာဗ်ဴဟာလုိ႔ ေျပာတဲ့ NCA ကို အတူတကြ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဆႏၵျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္’’ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ကေျပာသည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းက ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္အ ၾကား ေျပလည္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ NCA တြင္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံသည္။ DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူ ဦးရယ္ကမူ ယခုရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ ဖက္အၾကား နားလည္မႈရွိေနၿပီဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲ၌ NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး ညႇိႏိႈင္းမႈၿပီးစီးေအာင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆုိသည္မွာ ႏွစ္ဖက္လက္ ထဲတြင္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရာတြင္ တူညီ သည့္ သေဘာထားခ်မွတ္ႏိုင္ပါ ေစဟု ဆႏၵျပဳေၾကာင္း ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရး လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ UNFC တုိ႔ ညႇိႏိႈင္းလာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ရွစ္ႀကိမ္ ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရး ၿပီးျပတ္ေအာင္ မေဆြးေႏြး ႏိုင္ေသး၍ ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္)တြင္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ NCAလက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕မွ ကိုုယ္စားလွယ္ မ်ားလည္း ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ NCA က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)မွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေနသည္။

ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္း အေဝးသို႔ ပါဝင္ရန္ ဆႏၵျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရး အားစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု DPN အဖြဲ႕ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ ထိုးရန္ သေဘာတူညီမႈရပါက UNFC အဖြဲ႕ဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ငါးဖြဲ႕စလံုးပါဝင္ လက္မွတ္ထိုး၊ မထိုးကိုမူ လတ္တေလာ မေျပာႏုိင္ေသးဟု ၎ကဆုိသည္။ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP)၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ (ANC)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)တုိ႔ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)သည္ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္း ထားၿပီး NCA မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမည္ဆုိေသာ ေျမာက္ ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕၏ စုဖြဲ႕ မႈတြင္ ပါဝင္ထားသည္။