ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ဇနီး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ႐ွင္ကိုး႐ွင္ ကလိန္ေအာင္သမိုင္းဝင္ ဆံေတာ္႐ွင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအားဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳ

တနသာၤရီ ႏိုဝင္ဘာ ၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ဇနီး ေဒၚစိုးဝတ္ရည္၊ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိုး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚလင္းလင္းတင္၊ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္၊ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ႐ွင္ကိုး႐ွင္ ကလိန္ေအာင္ဆံေတာ္႐ွင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳကန္ေတာ့ကာ ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔အား ေစတီေတာ္ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔မွေပးအပ္ေသာ ေစတီေတာ္ဓာတ္ပံုမ်ားအား ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ရန္လက္ခံရယူခဲ့သည္။