တိုက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ထုလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ သန့္ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ လူငယ္ထု လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေတာ္လတီေဒသ ေတာ္လတီေက်ာင္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဘုရား၊ ေစတီ၊ တန္ေဆာင္းနတ္လမ္းမ်ားအား သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ကာ ကုသိုလ္ယူေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လူငယ္ထုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအား တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ကိုဟင္နရီသိန္းႏွင့္ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕တို႔ကဦးေဆာင္ပါဝင္ၿပီး ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ စတင္ကာ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲအထိ ကုသုိလ္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ေမာင္ေဇာ္(တိုက္ႀကီး)