ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ======

 

မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးကံေရႊ၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတိုးျမင့္ေအာင္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္သန္းတို႔သည္ ယမန္ေန႔က နမ့္ပုံးပုံးရပ္ကြက္ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စာသင္ ခန္းမ်ား၊ ခန္းမမ်ား၊ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ျခင္ေဆးဖ်န္းေပးခ့ဲၾကသည္။

ျခင္ေဆးဖ်န္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးေဒၚခင္ အုန္းၾကြယ္က ယခုလို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအေနနဲ႔ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးတ့ဲ အတြက္ မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ေဇာ္လြင္(မဘိမ္း)