ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္တို႔သည္ (ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔) ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘို႔ၾကီးအုပ္စု ေတာင္ဘို႔ၾကီးေက်းရြာ ဓမၼသုခေက်ာင္းတိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အား ဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး သီလခံယူတရားေတာ္နာယူခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္တို႔ သည္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘို႔ႀကီးအုပ္စု ေတာင္ဘို႔ႀကီးေက်းရြာ၊ ေရေက်ာ္အုပ္စု ေရာင္ၾကီးေက်းရြာႏွင့္ ေရေက်ာ္ေက်းရြာတို႔ရွိ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ေရေက်ာ္ေက်းရြာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္အားသြားေရာက္ဖူးေျမာ္ကာ အလွဴေငြမ်ား ဆည္းကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သူရေအာင္ (ျပည္)

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္တို႔သည္ (ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔) ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘို႔ၾကီးအုပ္စု ေတာင္ဘို႔ၾကီးေက်းရြာ ဓမၼသုခေက်ာင္းတိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အား ဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး သီလခံယူတရားေတာ္နာယူခ့ဲၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္တို႔ သည္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘို႔ႀကီးအုပ္စု ေတာင္ဘို႔ႀကီးေက်းရြာ၊ ေရေက်ာ္အုပ္စု ေရာင္ၾကီးေက်းရြာႏွင့္ ေရေက်ာ္ေက်းရြာတို႔ရွိ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ေရေက်ာ္ေက်းရြာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္အားသြားေရာက္ဖူးေျမာ္ကာ အလွဴေငြမ်ား ဆည္းကပ္ လွဴဒါန္း     ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေအာင္ (ျပည္)