သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ အခမ္းအနားကို သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ယခုလ ၁ရက္  နံနက္ ၁ဝနာရီက က်င္းပရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚမိုးမိုးအိ၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ေတာင္ပိုင္း ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးလြင္ဦး၊သုံးခြၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ေဒၚခင္ ျမတ္စုႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး သဘာပတိအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီ ဗဟိုအရန္ေကာ္မတီဝင္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလြင္ဦးက လစ္လပ္သြားသည့္ေကာ္မတီဝင္    ေ နရာကုိ ျပန္လည္အစားထုိးျခင္းျဖစ္သလုိ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္ အာင္ျမင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕    စည္းေရးဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားက လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပး ခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ပါတီဝင္ ဦးရဲသီဟအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကကာ အခမ္းအနား ကုိ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေအာင ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ၾကည္စိုးလြင္(သံုးခြ)