ပဲပင္ေပါက္ စားသံုးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး (၅)မ်ိဳးရနိုင္

ပဲပင္ေပါက္ ကိုလူတိုင္းႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ပဲပင္ေပါက္ကုိ အာရွႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဟင္းလ်ာမ်ားမွာ ထည့္သြင္းစားသံုးၾကပါတယ္။ ပဲပင္ေပါက္ကို စားသံုးျခင္းက က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားအျပား ရရွိေစပါတယ္။ မ်က္စိက်န္းမာေရး၊အရိုးက်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္တို႔ကို ေကာင္းေစပါတယ္။ ပဲပင္ေပါက္၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား-

၁။ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပး

ေလ့လာမႈ႔အရ ဗီတာမင္နဲ႕သတၱဳဓါတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ ဗီတာမင္စီကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ျဖစ္တတ္ တဲ့ စိတ္က်ေရာဂါ ၊စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေစျခင္းျဖင့္ကူညီႏိုင္တယ္လို႔ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ခ်က္ မ်ားအရ သိရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ၾသစေၾတးလွ်ႏိုင္ငံ အက္ဒလိတ္ၿမိဳ႕တကၠသိုလ္မွ Joanna

Briggs ကျပဳစုတဲ့အဆိုပါသုေတသနမွာ ဗီတာမင္စီက အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာခံစားေနရတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိုးရိမ္စိတ္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်မႈအတြက္ ထိေရာက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ သူတို႔၏ဘ၀ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈခံစားရဖို႔မ်ားပါတယ္။အမ်ိဳးသားမ်ားလည္းအတူတူပါပဲ။ ဗီတာမင္စီခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းက စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားနဲ႕အိပ္စက္ျခငး္အေပၚမွာ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းရွိတာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အေရးႀကီးေသာ neurotransmitters၏ထု

တ္လုပ္မႈႏွင့္အတူ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗီတာမင္စီၾကြယ္၀တဲ့ ပဲပင္ေပါက္ကဲ့သို႔ အစားအစာမ်ားစားသံုးသင့္ပါတယ္။

၂။ မ်က္လံုးက်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းရာမွာ ကူညီေပး ပဲပင္ေပါက္မွာ ေဖာလိတ္ပါ၀င္တာေၾကာင့္ မ်က္လံုးက်န္းမာေရးကိုအကူအညီေပးပါတယ္။

၃။ ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳေစ ဗီတာမင္စီက ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳေစပါတယ္။ ပဲပင္ေပါက္တစ္ခြက္မွာ ပါ၀င္တဲ့ သံဓါတ္မ်ားကအမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လိုအပ္တဲ့ က်န္းမာတဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးပါတယ္။ သံဓါတ္က ကၽြန္မတို႔ ဆဲလ္မ်ားကို သန္မာေန ေစျခင္းႏွင့္ ကူးစက္မႈေရာဂါေတြဖယ္ရွားဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။

၄။ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၏အႏၱရာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်

အာဟာရမ်ားအတြက္ အေမရိကန္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကထုတ္ေ၀တဲ့ အစီရင္ခံစာအရ ဗီတာမင္kက ႏွလံုးေရာဂါ စတင္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ကူညီေပးပါတယ္။ ပဲပင္ေပါက္မွာ ဗီတာမင္ေကပါ၀င္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးၾကာ ဆိုင္ရာေရာဂါ၏ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ပါတယ္။

၅။သန္မာတဲ့အရိုးကို တည္ေဆာက္ေပး ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အရိုးမ်ားကိုပ်က္စီးေစတဲ့ အရိုးပြေရာဂါက အသက္၅၀ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ၂၅%ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၅၀% ျဖစ္ပြားတာကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပဲပင္ေပါက္မွာ မန္းဂနိစ္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီးသန္မာတဲ့အရိုးတည္ေဆာက္မႈမွာ အက်ိဳးျပဳပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္ အရိုးပြ ေရာဂါအႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္

Credit: todaybago