ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲတိုင္းပါတီဥကၠ႒တက္ေရာက္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လစ္လပ္ေနေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္ႏွစ္ဦးအတြက္ အစားထိုးရန္ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက  ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္က်င္းပရာ ေရြးခ်ယ္ပြဲသို႔ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးသာဝင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံ အသက္(၃၅ႏွစ္)ေအာက္ဘြဲ႕ရ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ေလးဦးတက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းက ပဏာမေရြးခ်ယ္ထားရွိမႈအေျခအေနကို တင္ျပ ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံပါတီဝင္ေလးဦးက တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ စကားေျပာၾကားကာ ေရြးခ်ယ္ပြဲေကာ္မရွင္ မ်ားက သိရွိလိုသည့္အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး ေရြးခ်ယ္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆႏၵမဲ ေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)