အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး အပါအဝင္ သံ႐ံုး ၁၀ ႐ံုးသည္ ေငြလဲႊရန္ အခက္အခဲရိွဟု ဒုဝန္ႀကီးေျပာ

ျပည္ပတြင္ ျမန္မာသံ႐ံုး ၄၄ ႐ံုးရိွသည့္အနက္ သံ႐ံုး ၁၀ ခုသည္ ေငြပံုမွန္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အခက္အခဲရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။ ေငြလဲႊေျပာင္းႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ သံ႐ံုး ၁၀ ႐ံုးမွာ ကီပရာ(Kipawa)၊ ဘန္ေကာက္၊ ကိုင္႐ုိ၊ ပါရီ၊ ဘဲဂရိတ္၊ ဝါရွင္တန္၊ ေအာ့တဝါ၊ နယူးေယာက္၊ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊ ဘရာဇီးလီးယမ္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းသည္ သမၼတ အမိန္႔ အာဏာႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္အပုိင္းသာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားသည့္အတြက္ သံ႐ံုးအခ်ိဳ႕မွ ေကာင္စစ္ဆုိင္ရာ ရေငြမ်ား လဲႊေျပာင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၀၄ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဆန္ရွင္ ၃၁၁ ေၾကာင့္လည္း ေငြလဲႊရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

‘‘ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အဆုိပါအက္ဥပေဒရဲ႕ ကန္႔သတ္ခံရမႈကေန လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲနဲ႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးကို ေဒၚလာျဖင့္ ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းရန္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ မွာ အခက္ခဲတားဆီးႀကံဳေတြ႕ေနရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာသည္။ ‘‘ဒီလိုလႊဲေျပာင္းေပးပို႔မရတဲ့ တခ်ဳိ႕သံ႐ံုးမ်ားမွာလည္း ေငြလံုး ေငြရင္း အသံုးစရိတ္ေတြကုိ ဒီကေနေပးပုိ႔ျခင္းမျပဳဘဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေကာင္စစ္ေကာက္ခံရရိွေငြ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ခုႏွိမ္သံုးစြဲျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေစပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ေပးပုိ႔ေသာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆုိင္ရာဥပေဒပါ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာ (၉/၂၀၁၇) အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအပၚ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပတြင္ရိွေသာ ျမန္မာသံ႐ံုးအဖြဲ႕ ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အညီေကာက္ခံရရိွေငြမ်ားအတြက္ သီးျခားေငြစာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ စနစ္တက် စာရင္းေရးသြင္းထားေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေကာင္စစ္ဆုိင္ရာ ရရိွေငြမ်ားကုိ လႊဲပုိ႔ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးတဲ့ သံ႐ံုးမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးပုိ႔ႏုိင္မႈ အေျခအေနေတြကို သက္ဆုိင္ရာဘဏ္မ်ားႏွင့္ အၿမဲမျပတ္စံုစမ္းၿပီးေတာ့ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္တင္ကေျပာသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွေနေသးသည့္ ဆန္ရွင္ ၃၁၁ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေရး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေငြေၾကးခဝါခ် တိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္၊ တရားမဝင္ေငြလဲႊပုိ႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ‘‘အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သူ႔ရဲ႕အက္ဥပေဒနဲ႔အညီ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားကလည္း လုိအပ္တဲ့အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္တင္ က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ျမန္မာသံ႐ံုးအၿမဲကုိယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕႐ံုး၊ ေကာင္စစ္ဝန္ ႐ံုးမ်ားကုိ ျမန္္မာႏုိင္ငံျခားဘဏ္မွတစ္ဆင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား လဲႊပို႔ရာမွာလည္း ေဒၚလာျဖင့္ လဲႊပို႔ ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးဘဲ ၾကားခံဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသို႔ ယူ႐ုိေငြေၾကးျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးေနရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ထိုသို႔အဆင့္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ရသျဖင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားစြာရိွေနၿပီး ဝန္ေဆာင္ခလည္း ပံုမွန္ထက္ ပိုမုိေပးေဆာင္ရေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ တင္က ေျပာသည္။

ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးမ်ားမွ ဗီဇာ ခ၊ ေကာင္စစ္ဝန္ေဆာင္ခ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးခ၊ အျခားေထာက္ခံစာ ထုတ္ေပးရသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝင္ေငြရရိွေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။ သံ႐ံုးမ်ားမွ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၇၈ ဒသမ ၄၁၅ ဘီလီယံလဲြပုိ႔ႏုိင္ကာ လႊဲပုိ႔ရန္က်န္ေငြသည္ ၆၇ ဒသမ ၆၈ ဘီလီလံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။