မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး၌ လုပ္ငန္းညွဳိႏွဳိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

 

(၁၇-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရုံးမွာ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းညွဳိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေကာမတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး လစ္လပ္ေကာ္မတီဝင္ ႏွင့္ ရပ္ေက်းလစ္လပ္ေနရာမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေရးအဖဲြ႕ခဲြ၊ တာဝန္ခြဲ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရပါသည္။

credit >>> ကိုစုိးျမင့္