ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ ဘုိကေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေျမ့ ဓမၼရိပ္သာရွိ အဖုိးအဖြားမ်ားအား အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္

 

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးဥာဏ္လင္း၊ ဖ်ာပံုခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးစန္းေမာင္ႏွင့္ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴးတို႔ သည္ ဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဘုိကေလး ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ဘိုးဘြားခ်မ္းေျမ့ဓမၼရိပ္သာရွိ အဖိုး အဖြားမ်ားအား အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။