၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလွ်င္ ပါဝင္ လက္မွတ္ မထိုးႏုိင္ေသးေၾကာင္း RCSS ထုတ္ျပန္

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမက်င္းပႏုိင္၍ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ မည္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မွ် တင္ျပႏုိင္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ ညီလာခံမွရရွိလာမည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆုိရာ၌ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (RCSS)က ညီလာခံက်င္းပရန္ ရက္ပိုင္းအလို၌ ထုတ္ျပန္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ၏ ေမလ ၂၁ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လာမည့္ညီလာခံ၌ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္သာ ပါဝင္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳး လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္ေသး၍ ညီလာခံတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးမည့္ က႑အလိုက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ရွမ္းလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္လိုလားခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း RCSS က ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)ႏွင့္ ရခိုင္တုိင္း ရင္းသားမ်ားသည္လည္း လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္ေသးသကဲ့သို႔ အျခား ညႇိႏိႈင္းေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္က်န္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း RCSS က ေထာက္ျပသည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ဆႏၵႏွင့္ သေဘာထားမ်ား မပါဝင္ႏုိင္ေသး၍ မ်ားစြာစိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိ သည္ဟု RCSS က ထုတ္ျပန္သည္။

RCSS အေနျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း က်င္းပ မည့္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းမရ၍ မက်င္းပႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီး(သို႔မဟုတ္) ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ရရွိေရး RCSS က ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္က မုိင္းပန္၊ မုံးေထာ္/မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္တုိ႔တြင္ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္က်င္းပစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ သြားလာေရး၊ ေနထုိင္ေရး၊ စား ေသာက္ေရးအခက္အခဲရွိလိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္သည္ဟု RCSS က ဆုိသည္။

RCSS အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ‘‘သူတို႔ကလည္း အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ လုပ္ေနတဲ့အေပၚမွာ သူတုိ႔ ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အျမင္ေတြ၊ သေဘာထားေတြ တင္ျပႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးရွိရမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (လူမ်ိဳးအလိုက္) မွာက်ေတာ့ ရွမ္းက မက်င္းပရေသးေတာ့ ဒီျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ သေဘာတူမယ့္၊ အတည္ျပဳမယ့္အခ်က္ေတြက ရွမ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ အျမင္ေတြမပါတဲ့ အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္တာပါ’’ ဟု ေျပာသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ သေဘာတူခ်က္မ်ားသည္ ျပန္ျပင္ရန္ခက္၍လာမည့္ညီလာခံ၌ အားလံုးက လက္ခံႏုိင္သည့္ အေျခခံမူမ်ား ရရွိေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာ သည္။

# 7 Day