ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီစည္းမွဴး အသည္းလွဴဒါန္း

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးေငြဝင္း (အသည္းအလွဴ ရွင္) သည္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ကံဦး ေက်းရြာေန ဦးဘုန္းျမင့္အတြက္ လို အပ္ေနေသာအသည္းအား လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

လွဴဒါန္းခြဲစိတ္မႈအား ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ ကိုရီးယားအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အသည္းအလွဴ ရွင္ဦးေငြဝင္း(စည္း႐ံုးေရးမွဴး) အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း ေပး အပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအသည္းအလွဴရွင္ ရပ္ ကြက္စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးေငြဝင္း ဂုဏ္ျပဳပြဲ အား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းလြင္၊အတြင္းေရးမွဴး ဦးခ်မ္းမင္း၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းရီ၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဝင္းႏုိင္ဦး၊ ဦးစိုးထြန္း၊ ေဒၚဝင္း ဝင္းသန္႔ႏွင့္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္စည္း ႐ံုးေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခ်ီး ျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။

ေလးေမာင္(ဆိပ္ျဖဴ)