ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္အဖြဲ႔ မႏၲေလးခရိုင္ပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္၊ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ ၀င္ ေဒၚခင္ေရႊျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေမလ (၁၈) ရက္ ေန႔က မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံးတြင္ မႏၲေလးခ႐ုိင္အတြင္း႐ွိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

#DuWon