ၾကက္ဟင္းခါးသီး အရည္က ပန္ကရိယ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္

ေကာ္လိုရာဒို ကင္ဆာ ေလ့လာေရး တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာမႈ တစ္ခုအရ ၾကက္ဟင္းခါးသီး အရည္က ပန္ကရိယင္ဆ ဆဲလ္မ်ားအား ေသဆံုး သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ခန္႔ကလည္း ေလ့လာသူမ်ားက ၾကက္ဟင္းခါးသီး ထြက္ကုန္မ်ားက ရင္သား ကင္ဆာ အေပၚ ေကာင္းက်ိဳး သက္ေရာက္ပံုမ်ားအား ျပသခဲ့သည္။

ယခုေလ့လာမႈအား ေကာ္လိုရာဒို တကၠသိုလ္မွ ကင္ဆာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန ႏွင့္ Skaggs ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္မႈ သိပၸံမွ ပါေမာကၡ Rajesh Agerwal က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၾကက္ဟင္းခါးသီးအား အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ရိုးရာ ေဆးက်မ္းမ်ား၌ အမ်ိဳးအစား (၂) ဆီးခ်ိဳ ကုသရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာျပီျဖစ္သည္။

Agarwal က ၾကက္ဟင္းခါးသီးက ပန္ကရိယ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို ေျပာင္းလဲသြား ေစရံုသာမက ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား စြမ္းအင္ရရွိမႈ နည္းေစေသာ အင္ဇိုင္းတစ္မ်ိဳးကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည့္အျပင္ ပန္ကရိယဆဲလ္မ်ားမွ အင္ဆူလင္ ထုတ္မႈအားလည္း မွန္ကန္ေစသည္။

ၾကြက္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့ရာ ၾကက္ဟင္းခါးသီး အရည္တိုက္ေကၽြးထားေသာ ၾကြက္မ်ားတြင္ ပန္ကရိယ ကင္ဆာျဖစ္ပြား ႏိုင္ေခ် ၆၀% ခန္႕ ပိုနည္းေၾကာင္း သိရသည္။

Health Updates Journal