ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ သုံးစြဲခဲ့ဟု ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ က်ပ္ေငြ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၿမဳိ႕နယ္ ၂၂ ၿမဳိ႕နယ္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ အလြန္နည္းပါေၾကာင္း ဦးတင္ထြန္းက ဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၉၅ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၉ ေနရာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ပါတီက ၂ ေနရာ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ဒီမိုကေရစီပါတီက ၁ ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၆ ေနရာႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၁ ေနရာ အသီးသီး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

# The Voice