ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ား ေျပာၾကား

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေခ်ာင္းဆုံျပည္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ခံ ရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ မြန္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မုရစ္ကေလး ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ့ကဒဲ႕ေက်းရြာႏွင့္ တကူဟအီြးေက်းရြာ႐ွိ မဲဆႏၵ႐ွင္ မိဘျပည္သူမ်ားဆီသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံကာ၊ေက်းဇူးတင္စကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားရာတြင္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမွ “မိမိမဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္အခ်ိန္မွာ ဤေနရာသို႔ ေရာက္႐ွိကာ ကတိ မ်ားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း မိမိအေရြးခ်ယ္ခံရပါက ျပန္လည္ဆံုေတြ႔မည္ဟု မိမိမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း မိမိအေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား႐ွိပါေၾကာင္း လယ္သမား မ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ယခုလိုမိမိအႏိုင္ရ႐ွိေအာင္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵ႐ွင္မိဘျပည္သူ၊ ညီအကိုေမာင္ႏွစ္မမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္အပ္ပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရာသို႔ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ိဳးမင္းလႈိင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလး၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးမင္းေအာင္သူႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါသြားၾက ၿပီး အဆုိပါေက်းရြာမွ ကရင္တိုင္းရင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ႐ွိ မဲဆႏၵ႐ွင္ မိဘျပည္သူမ်ားမွ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆိုၾကသည္။

Nay Linn Htun