ကမာရြတ္ႏွင့္ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးမိုးဝင္းေက်ာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးမိိ်ဳးေအာင္၊ ကမာရြတ္ႏွင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/စည္းအမႈေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္အတူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံ တစ္အိမ္တက္ဆင္းလိုက္လံေတြ႕ဆံု၍ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုိလ္ေစာ(ကမာရြတ္)