ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒဂံု ၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ကြင္းဆင္းစည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီမွစတင္ကာ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္၊ ပါတီအရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးျမင့္တို႕ လိုက္ပါလ်က္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခိုင္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနလင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၆ဝ ႏွင့္အတူ ေလးေထာင့္ကန္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားထံ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲ၍ ေရြးခ်ယ္ခံ မည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား မိတ္ဆက္ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႕ေဝျခင္း၊ မိမိတို႔ပါတီ၏ ျပည္သူ႕အေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒ၊ သေဘာထား မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကို မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အထိ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးမိုး(ဒဂံု-အေရွ႕)