ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိရပ္မိရပ္ဖျပည္သူမ်ားေတြ႕ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္မိရပ္ဖျပည္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၄ဝ က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ကိုးေတာင္ေက်းရြာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဗဟိုအလုပ္မႈ ေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖျပည္သူ ၅ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒က ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္-


* ေကာ့မွဴးေဒသသည္ ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈ စတင္ရာ ေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း။
* ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လက္ရွိဘဝအေျခအေန ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဘဝကိုလိုခ်င္ခဲ့သည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးခဲ့ေၾကာင္း။
* မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ ဘဝအေျခ အေနရရွိၿပီလား ဆိုသည္ကို သုံးသပ္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း။
* လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ အမွားအမွန္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရ မည့္အေျခအေန ထပ္မံရရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီ၏ေနာက္ခံ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အရည္အခ်င္းကို ေသခ်ာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ေပးရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း။
* မိမိတို႔ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အခက္အခဲအက်ပ္ အတည္း အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားၾကားမွာ ယေန႔ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္အေတြ႕ အၾကဳံကိုအေျခခံၿပီး ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း။
* ယေန႔တိုးတက္ၿပီလား၊ ဆုတ္ ယုတ္သြားသလား ဆိုတာကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သုံးသပ္ စဥ္းစားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း။
* ေဒသကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားမဲေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိ တို႔၏အမ်ဳိးသားေရးတိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မဲေပး ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
* အေျခခံဥပေဒအား ေခတ္ ကာလအေျခအေနအရလိုအပ္ လွ်င္ ျပင္ဆင္သြားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း။
* လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းမဟုတ္ ဘဲ ၁၃၅ မ်ဳိးေသာ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီျပင္ ဆင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕ နယ္မွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေက်ာ္ဇင္ ဟိန္းကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားကိုရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
မင္းဟိန္း