လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္စည္းရုံး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ယုသည္ (၁၉.၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွစ၍ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း လိုက္လံမဲဆြယ္စည္းရုံးခဲ႔ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေညာင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း Door To Door ကြင္းဆင္းမဲဆြယ္ စည္းရုံး၍ ေနအိမ္မ်ားတြင္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္၊ ပါတီျခေသၤ့တံဆိပ္ sticker မ်ားႏွင့္ပါတီ အလံငယ္မ်ား Campaign ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

အဆိုပါမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေဆာင္ရြက္ရာသို႔ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္ ပါတီ ဥကၠဌ (လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း) ဦးတင္ယု၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕ နယ္ပါတီေခတၱဥကၠဌ ဦးေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ာ၊၊ ေညာင္ေက်းရြာပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းေရႊႏွင့္ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ စုစုေပါင္း အင္အား(၁၅၀)ျဖင့္ အဖဲြ႔ (၃) ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေဇယ်ာေအာင္