သာသနာေရးလက္မေႏွးတဲ႔ မိုးညွင္းျပည္ခုိင္ျဖိဳး

 

ယေန႕ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔မနက္၁၀း၃၀အခ်ိန္တြင္ မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးေကာ္မတီဝင္မ်ား ဟိုပင္ေဒသပါတီဝင္မ်ား ပဌာန္းတြင္ ေန႕ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းသည္။

မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္ ဟိုပင္ေဒသ ျမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ ေလာကမာန္ေအာင္ ေရႊဘုန္းေရာင္ဘုရားျကီးတြင္ မိုးညွင္ျမိဳ႕ခရုိင္ အရန္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဖုန္းျမင့္ ျမိဳ႕နယ္တြင္းမွဴးဦးေဌးဝင္း ဟိုပင္ေဒသတာဝန္ခံဦးျမဝင္း အရန္ေကာ္မတီေဒါ ္ဝါဝါေဆြ လူငယ္ေကဒါ ဦးေအာင္ကိုဝင္းတို႕ပဌာန္းတြင္ ေန႕ဆြမ္းႏွင့္ အခ်ိဳပြဲမ်ား ကပ္လွဴခဲ႕ေျကာင္းသတင္းရရွိသည္။

မိုးညွင္းျပည္ခို္င္ျဖိဳး