ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင္႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁ဝ ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္းရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ံုးခြဲရွိခန္းမေဆာင္၌ ယေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားအင္အားစုပါတီႏွင့္တအာင္း-ပေလာင္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ လက္ရွိႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပည္သူလူထုလူမႈစီးပြားေရးလံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားေသာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီကသာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

”ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဥပေဒေတြ အားေကာင္းဖို႔ လိုတယ္။ အေျခခံဥပေဒခိုင္မာဖို႔ လိုတယ္။ အေရး ႀကီးတဲ့ အဆံုးအျဖတ္ေတြကို ဘယ္သူကလုပ္ေန သလဲ။ အေျခခံဥပေဒမွာပါၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႕လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အသက္ဝင္ လႈပ္ရွားဖို႔လိုတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ဒါကို ေက်ာ္လႊားခ်င္တာလား၊ မွိန္ေအာင္လုပ္ခ်င္တာ လား”ဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမွ ရရွိလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုစုစည္း၍ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျဖင့္ ဝံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ အင္းအမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးပါတီတို႔က သေဘာတူေထာက္ခံ၍ ပူးတြဲ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ကာ အစည္း အေဝးကို မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ေက်ာ္ဇင္၊ ေနထက္ေဝ