ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေဆာင္ရြက္

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ုံးခန္းမအတြင္း ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲ က လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းသို႕ ေဆြးေႏြးရာတြင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက”ပါတီဝင္တိုင္းသည္ မိမိတို႔ရပ္တည္ခံယူခ်က္မ်ားကိုမေျပာင္းလဲဘဲ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္အထက္မွ လမ္းညႊန္မွာၾကားလာသည္မ်ား ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္မိမိတို႔ပါတီမွ ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္ရွိ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ထိုက္ဦးအား မ်က္စိ ေဝဒနာကုသရန္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္တစ္သိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊဘံုသာအမကေက်ာင္းႏွင့္ ကရသူရိအမကေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဗလာစာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာအားကစားလတြင္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အားကစားပြဲ မ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႕ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ သူရဝင္းတင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ူပ(ေကာ့ေသာင္း)