ကန္ႀကီးေထာင့္တြင္ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးစုေပါင္းေပးအပ္

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးကန္ ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ကြမ္းသီးပင္ဆိပ္ ေက်းရြာအုပ္စု ကြမ္းသီးပင္ဆိပ္ ေက်းရြာတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ဦးေဝေဇာ္လင္း ၏ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကး ေငြစုေပါင္းေပးအပ္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ဝင္ေရာက္ ၾကသည့္ ကြမ္းသီးပင္ဆိပ္ေက်းရြာ မွ ပါတီဝင္ ၁၉ဝဝ က ပါတီႏွစ္စဥ္ ေၾကးေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၉ဝဝဝဝ ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားသို႕ ပါတီဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ေစာမူတက္ ေရာက္ၿပီး ေက်းရြာပါတီေခါင္း ေဆာင္ဦးေဝေဇာ္လင္းက ပါတီ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးအပ္ရာ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ေဒၚခင္ေစာမူကလက္ခံခ့ဲၿပီး ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာ ၾကားသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဒၚခင္ေစာမူ၊ ကန္ႀကီးေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦသက္ႏိုင္ဝင္းႏွင့္ရပ္/ေက်းပါတီဝင္ မ်ားစံုညီစြာ တက္ေရာက္ၾကသည္။
အလားတူ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္လည္းပါတီဝင္ေၾကးေပး အပ္ပဲြကို ယခုလအတြင္းျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုသိမ္ကိုကိုလတ္