၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္ လမ္းမ်ား ေခတၱ ပိတ္ထားမည္

၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၇၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္၊ နံနက္ ၃ နာရီခြဲမွစ၍ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမ ေရွ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ နံနက္ ၃ နာရီခြဲမွ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဖာ္ျပပါလမ္းမ်ားအား ေခတၱပိတ္ထား မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းလႊဲမ်ားျဖင့္ သြားလာမႈျပဳႏုိင္ရန္ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

ေခတၱလမ္းပိတ္ျခင္းကုိ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအား ဆူးေလဘုရားလမ္းမွ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းအထိလည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ လမ္းအား ဆူးေလဘုရားလမ္းမွ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းအထိ လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္လမ္းအား ပန္းဆုိးတန္းလမ္းမွ ဆူးေလဘုရားလမ္းအထိ လည္းေကာင္း လမ္းပိတ္ ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔လမ္းေခတၱပိတ္ထားမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွလာေသာ ယာဥ္လုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆူးေလ ဘုရားလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းမွ လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္လမ္းမွ လာေသာ ယာဥ္လုိင္းမ်ား အေနျဖင့္ ပန္းဆုိးတန္းလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္းအတုိင္း ေမာင္းႏွင္ၾကပါရန္ ယာဥ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

The Ladies News