ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ေတြ႔ဆံု လမ္းညႊန္မွာၾကား

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဆိုင္းႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကို ဒီဇင္ဘာ (၆) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး၊ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒၊ မိုးမိတ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုမွ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာလဆိုင္းမွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စံစံ


Leave a Reply