ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား အတြက္ အသုံးျပဳမည္ Terminal3 တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ဖြင့္မည္

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ Terminal3 တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္အသစ္ကုိ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ယခင္က ႏိုင္ငံျခားအႀကီးအကဲမ်ား၊ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား ႀကိဳဆိုရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဂုဏ္ျပဳခန္းမေဆာင္ အေဆာက္အအံုကို ယာယီအသံုးျပဳ လ်က္ရွိရာမွ ယခုအသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္ Terminal 3 သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ ဆိပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦး အုန္းလြင္က””ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြ အတြက္ အခုအသံုးျပဳေနတာက အရင္ အစိုးရလက္ထက္တုန္းက အထူးဧည့္သည္ေတာ္ေတြကို ႀကိဳ ဆိုဂုဏ္ျပဳဖို႔အတြက္ ေဆာက္လုပ္ ထားတဲ့ဂုဏ္ျပဳခန္းမေဆာင္ပါ။ ေနာက္ လ ၅ ရက္ကစၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ေတြကို Terminal 3 ကေန ၿပီးေတာ့ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေပးသြား ေတာ့မွာပါ””ဟု ႏို၀င္ဘာ ၂၇ရက္ကဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ျပည္ပေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ Terminal 1 ႏွင့္ Terminal 2 တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္အသစ္ကို လက္ရွိအသံုးျပဳေနေၾကာင္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ဦးအုန္းလြင္က ” အခုလိုျပည္ တြင္းခရီးစဥ္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Terminal တစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြမွာ လိုက္ပါမယ့္ ခရီးသည္ေတြအတြက္လည္း သက္ေသာင့္သက္သာစြာ သြားလာႏိုင္မွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ တိုးခဲ်႕ေဆာင္အသစ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလက စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အက်ယ္အ၀န္းမွာ အလ်ားေပ ၁၈၀ ႏွင့္ အနံ ၅၆ ေပရွိကာ သံကူကြန္ကရစ္ ေလးထပ္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Democracytoday


Leave a Reply