မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္/ရပ္ကြက္ပါတီ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီမ်ား ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာ (၂၈) ရက္ ေန႔လည္ (၁) နာရီခြဲအခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေနဝင္း တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ကြက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္၍ ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# မရမ္းကုန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး


Leave a Reply