နတ္စင္တစ္ရာဆရာေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ စတုဒိသာပင္မအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုနာယကဦးေဌးဦး ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသ မွ ဘုရားပုထိုးေစတီမ်ားတြင္ လုပ္အားဒါနျပဳ ေနၾကသည့္ ပါတီဝင္မ်ားအား စတုဒိသာလွဴဒါန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ေဒဝဒဟသဗၺသိဒၶိ နတ္စင္တစ္ရာ ေက်ာင္းတိုက္ အထူးသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာေတဇ ဦးေဆာင္ ၍ ပင္မစတုဒိသာအလွဴရွင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုနာယက ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္းႏွင့္ ပင္မစတုဒိသာအလွဴရွင္မ်ားသည္ ယခုလ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရး မွဴး၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံ-ေညာင္ဦး ေဒသရွိ ဘုရားပုထိုးေစတီမ်ားမွ ဘုရားအမွတ္စဥ္ ၂၂ဝ၂ တြင္ လုပ္အားဒါနျပဳေနၾကေသာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၁၉ ၿမိဳ႔နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ၂၇၁ ဦး တို႔အား စတုဒိသာ (ဒံေပါက္) ႏွင့္အခ်ဳိရည္မ်ားကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္းတို႔က လုပ္အားဒါနျပဳၾကသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၁၉ ၿမိဳ႔နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေငြမ်ားကို ေပးအပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းခမ္းေကာ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံယူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဘုရားအမွတ္စဥ္ ၂ဝ၂၂(ဂ)သို႔ ေရာက္ရွိ၍ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ လုပ္အားဒါနျပဳၾကၿပီးေနာက္ လုပ္အားဒါနျပဳေနၾကသည့္ ပါတီဝင္မ်ားကို လိုက္လံႏႈတ္ဆက္၍ ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply