ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕”Green 9″ပရဟိတလူငယ္အဖြဲဲ႕ ဖြဲ႔စည္း

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေပၚရွိ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားစုစည္း၍ “Green 9” ပရဟိတ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ၅.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီးရံုး၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မြန္ျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလြင္မိုး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၇၉) ဦးတက္ေရာက္
ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စၫ္းရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားအား လူငယ္မ်ားႏွင့္
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး၍ အဖြဲ႔၏ အမည္ေပးျခင္းကို လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ တစ္ဦးခ်င္း အမည္ေပး ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ အမည္အား အဖြဲဲ႔အမည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိ႐ွိရၿပီး အေကာင္းဆံုးအမည္ေပးနိုင္သူ ၃ ဦး အား ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။


Leave a Reply