ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ား ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္ရွိ သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားထံ ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္(ျငိမ္း) ဦးေဆာင္သည့္ “ရာဇသဂၤဟ ေဖာင္ေဒးရွင္း” မွ လွဴဒါန္းေသာ အသက္(၁၀၀)ႏွင့္ အထက္ အဘိုးအဘြား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအား စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအား ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္ရဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚယဥ္ေခ်ာလိႈင္၊ ဦးေအးေအာင္၊ ဦးတင္ထြန္းတို႔အဖြဲ႔သည္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၂)ရပ္ကြက္ေန အသက္ (၁၀၂) ႏွစ္ရွိ ဦးစိန္ အားလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌဦးဘခ်စ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေသာင္းေက်ာ္၊ ဦးတင္ေအာင္၊ ဦးေက်ာ္သူရ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ တို႔အဖြဲ႔သည္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ ရန္ၿငိမ္းလမ္းသြယ္(၃) တိုက္အမွတ္(၂၂၄) အခန္း(၆)ေန အသက္(၁၀၁)ႏွစ္ရွိ ေဒၚသန္းၾကည္ၾကည္အား လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို တစ္ဦးလ်ွင္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဘခ်စ္


Leave a Reply