ေလာက္ကိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား အေျခခံပညာေက်ာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းလွဴဒါန္း

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလ်ဴေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ (၃၁-၈-၂၀၁၆) ေန႔တြင္ လံုထန္ေက်းရြာအုပ္စု အိုက္ေက်ာ္က်ိဳင္းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ လိုအပ္လ်က္႐ွိေသာ စာေရးခံု အစံု (၄၀)ခံု ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာအစံုတို႔ကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဆရာမမ်ားက လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂ ေသာင္းကိုလည္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ လက္ခံရယူခဲ့သည္။

Credit – Yannaing Soe


Leave a Reply