ေရးျမဳိ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိး ႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ အဟာရလွဴဒါန္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးျမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ရန္ႀကီးေအာင္ တုိးခ်ဲ့ကြက္သစ္မွ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ေရးျမဳိ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရုံးတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူေနၾကေသာ ရဟန္း၊ ရွင္လူေဝဒနာရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရးျမဳိ႕မ ရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္က်ေနသူမ်ားအား နံနက္စာအဟာရအျဖစ္ ထမင္းႏွင့္ ၾကက္သားဟင္းတုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းကုသုိလ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply