ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္စည္းေ၀း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးခန္းမတြင္ ယေန႔ (၃၀-၈-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း တက္ေရာက္၍ အဖြင့္လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ေဒၚေအးမင္းမိုးတို႔က သက္ဆိုင္ရာကဏၭ အလိုက္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ခရိုင္ ေလးခရိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Regional Union Solidarity Development Party Campaign and Activities


Leave a Reply