တပ္မေတာ္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း မိုင္းျဖတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ စည္းရံုးေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေတာညဳေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆိုက္ေခါင္ေက်းရြာသို႔ ၾသဂုတ္ (၁၈) ရက္ေန႔က အမွတ္ (၁၈) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအားကို၊ ခရိုင္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညြန္႔၀င္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚနန္းေရႊဥႏွင့္ ခရိုင္အငယ္တန္းစာေရး ေဒၚရာခေလတို႔သည္ မိမိတို႔ပါတီ၀င္ ေက်းရြာ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဆိုက္ေခါင္ေက်းရြာမွ က်ား (၂၄) ဦး၊ မ (၃၅) ဦး၊ ကေလး (၃၆) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၉၅) ဦးအား ေဆးကုသမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအားကို မွ ေက်းရြာ အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply