ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ညီလာခံကုိ ႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ ဘကေက်ာင္းႏွင့္ကံႀကီးပရဟိတမိဘမဲ့ေဂဟာတြင္အလွဴေငြလွဴဒါန္း

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေဆာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီညီလာခံကုိႀကိဳဆုိ ေသာအားျဖင့္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ေဆာၿမိဳ႕ ဘကေက်ာင္းႏွင့္ ကံႀကီးလူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာတုိ႔အား အလွဴေငြႏွင့္စာအုပ္၊ ခဲတံ၊ အဝတ္ အစားမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါလွဴဒါန္းပြဲသုိ႔ ဂန္႔ေဂါ ခ႐ုိင္ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္း ထြန္း၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဌးေမာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးတင္ထြဋ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေဆာၿမိဳ႕ ဘက ေက်ာင္း၌ လွဴဒါန္းခဲ့ရာ နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ အလွဴေငြ က်ပ္ ၁၁၇ဝဝဝ၊ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္အဝတ္ အစားမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ကံႀကီးလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဂဟာတြင္ ပထမတန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦး၊ ဒုတိယတန္း ႏွစ္္ဦး၊ တတိယတန္း သံုးဦး၊စတုတၴတန္းေလးဦး၊ ပဥၥမ တန္း ခုနစ္ဦး၊ ဆ႒မတန္း သံုးဦး၊ သတၱမတန္းငါးဦး၊အ႒မတန္းႏွစ္ဦး၊ နဝမတန္း၁၃ဦး၊ဒသမတန္း ငါးဦး စုစုေပါင္း ၄၅ဦးတုိ႔အား ကံႀကီး ဆရာေတာ္က ဦးစီးၿပီး ေဂဟာမွဴး အဖြဲ႕တု႔ိကႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily


Leave a Reply