ရေသ့ေတာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးခန္းမ၌ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ (၂၀) မိနစ္အခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အရံၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပါတီအေပၚ ထားရွိရမည့္စိတ္ဓါတ္မ်ားအား ေမြးျမဴးၾကရ မည္ဟု ေဆြးေႏြးက အတြင္းေရးမွဴးမွ ပါတီ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ား အား ရွင္းလင္းျခင္း၊ အားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးကာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ျခင္း၊ မိမိထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြး၍ မြန္းလြဲ (၁) နာရီ (၄၅) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုပြဲ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Thaungyan


Leave a Reply