၃ ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးမူကို မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူ

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ၃ ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးမူကို ကိုင္ဆြဲေဆြးေႏြးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္ ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၃ ပြင့္ဆုုိင္ေဆြးေႏြးေရးမူဆုုိသည္မွာ အစုုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က တပြင့္၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုုံးက က တပြင့္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက တပြင့္ စုစုေပါင္း ၃ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းကုုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝး စတုတၳေျမာက္ေန႔ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးမူေဘာင္ ေအာက္၌ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ စုဖြဲ႔မႈပံုစံကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး သံုးပြင့္ဆိုင္ ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္အေပၚ ဆက္လက္အေျခခံသြားၾကရန္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာသည့္ အပစ္မရပ္ရေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အပစ္ရပ္ထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သေဘာတူလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

UNFC ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာ က “ဒီဝိုင္းထဲမွာ တို႔လက္ခံတဲ့အပိုင္းကေတာ့ အရင္တို႔ရပ္တည္တဲ့ ပံုစံအတိုင္းပဲ ၃ ပြင့္ဆိုင္ပါပဲ။ ၃ပြင့္ဆိုင္ဆိုတဲ့ အထဲမွာ အစိုးရရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရယ္၊ တပ္မေတာ္ရယ္က တပြင့္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက တပြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက တပြင့္ ၃ပြင့္ကပဲ အဓိက တက္ေရာက္ဖို႔နဲ႔ က်န္တဲ့ အင္အားစုေတြ CBO၊ CSO ေတြကေတာ့ သူ႔သက္ဆိုင္ရာက႑ေတြမွာ ပါဝင္ၿပီးေတာ့မွ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ဳိးကို ခ်မွတ္ပါတယ္။ ဒီမွာသေဘာတူပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ၇ ပြင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ထိုအထဲတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား ဟု ပါဝင္သည္။

ထိုသို႔အစုအဖြဲ႔ ၇ ပြင့္သတ္မွတ္မႈအေပၚ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္က လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘက္က ၃ ပြင့္ဆိုင္ကို ယခင္ကတည္းက ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က လက္ခံထားျခင္းမရွိေပ။

အစိုးရႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအၾကားတြင္လည္း ၇ ပြင့္ဆိုင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ အဆင့္အေနျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အၿပီးအျပတ္ သေဘာတူညီခ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားသည့္ မဟုတ္ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠဌ ခြန္ျမင့္ထြန္း က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

ခြန္ျမင့္ထြန္း က “၃ပြင့္ဆိုင္ကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘံုသေဘာထားတရပ္လို႔ ခ်မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ရဲ႕ အေျခအေန အခင္းအက်င္းမ်ားနဲ႔အညီ သြားႏိုင္ေအာင္ ဒီအခက္အခဲေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ ဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

၃ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးမူကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ အဓိကေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမတိုင္မီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား ဖိတ္ေခၚၿပီး ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည့္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း ထပ္မံေဆြးေႏြးဦးမည္ ဟုသိရသည္။

ဧရာ၀တီ


Leave a Reply