ယခုပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ဥပေဒအထူးျပဳတတိယႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒဘာသာရပ္သင္ၾကားမည္

တတိယႏွစ္ဥပေဒအထူး ျပဳဘာသာရပ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ (Human Rights Law) ဘာသာရပ္ကို ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္သင္ၾကားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ (Hu-man Rights Law) ဘာသာရပ္ကို တကၠသိုလ္ ၁၈ ခုတြင္ ေန႔တက္ႏွင့္ အေဝးသင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ တတိယႏွစ္သင္တန္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးပညာကို အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမွာ သင္ေပးၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ေတြက တရားသူႀကီးလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျပဳစုတဲ့လူေတြလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ ေနာက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ ပါႏုိင္တယ္။ ဒီလူေတြကို ေက်ာင္းသားဘဝ ကတည္းက ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းႏြဲ႔ က ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒဘာသာရပ္ကို တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆန္းမစ္ပါ့ခ္ဗ်ဴးဟိုတယ္၌ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္မွ ၂၇ ရက္ အထိ သံုးရက္ၾကာက်င္းပခဲ့သည္။ ‘‘လူ႔အခြင့္ အေရးပညာက ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကေန ဆရာ၊ ဆရာမေတြ က လူ႔အခြင့္အေရးပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုသင္ၾကားရမလဲဆိုတာကို နားလည္ၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားေတြကို သင္ၾကားေပးဖို႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြရရွိ လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး က ေျပာသည္။

အဆုိပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ မဟီေဒါ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ ၁၈ ခုရွိ ဥပေဒဘာသာရပ္ ဌာနပါေမာကၡႏွင့္ တြဲဖက္ပါေမာကၡမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

‘‘ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို အရည္အေသြးျမႇင့္ဖို႔အတြက္ ဒီ Workshop ကိုလုပ္တာ။ လူ႔အခြင့္အေရးပညာ သင္ၾကားမယ့္အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ဥပေဒဌာန ၁၈ ခုက ဆရာမ ေတြကို ေခၚၿပီးေတာ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းလည္းေရးရမယ္။ ၿပီးရင္ သင္ပံုသင္နည္းကအစ ေဆြးေႏြးသြားမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းႏြဲ႔က ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒဘာ သာရပ္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို မူ ၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးစီးၿပီျဖစ္ကာ ယခု အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီး၌ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲမည္ဟုဆိုသည္။ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံရွိ Human Rights Centerက ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ မဟီေဒါတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံပညာက႑တြင္ ျပည္သူ႔နီတိဘာသာရပ္၌ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေနၿပီး ယခုအခါ တတိယႏွစ္ဥပေဒသင္တန္း၌ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းသင္ၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 7 Day Daily


Leave a Reply