တႏုိင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းၿမိဳ႔ ေရေဘးဒုကၡသည္စခန္းရွိ ၿမိဳ႔မဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တြင္း ေရေဘးဒုကၡေၾကာင့္ ခိုလႈံေရာက္ရွိေနၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား (က်ား၊ မ၊ ကေလး) စုစုေပါင္း (၆၀၀) အား တႏိုင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ကို ဦးေဆါင္၍ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္က ဆန္ (၁၀) အိတ္၊ ဆီ (၅)ပုံး၊ ေရသန္႔ (၂၀)ကဒ္၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ (၁၀)ဖာ၊ ဆားတစ္အိတ္ စုစုေပါင္း တန္ဘိုး ၅သိန္းေက်ာ္အား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply