ၾသဂုတ္လ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ မည္သို့ပင္ရွိေစ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ပရာယုဒ္ ေျပာ

13502589_1044698142289739_890324748152539252_o

ဗန္ေကာက္ ဇြန္ ၂၈

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ၌ စစ္ဘက္က ေထာက္ခံေသာဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအား ျပည္သူမ်ားက ပယ္ခ်သည့္တုိင္ေအာင္ မိမိရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုဒ္ ခ်န္အိုခ်ာ၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားလ်က္ ေဒသဆိုင္ရာသတင္းဌာနမ်ားက ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေမလက အာဏာသိမ္းပြဲ တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ရွင္နာဝါထရာ ဦးေဆာင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ေသာ စစ္ေကာင္စီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာင္စီ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ပရာယုဒ္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဗန္ေကာက္၌ လေပါင္းအတန္ၾကာမွ် လမ္းေပၚဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအလို႔ငွာ စစ္ဘက္က အာဏာသိမ္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပရာယုဒ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိမိ၏ႏုိင္ငံအတြက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးေနရသူ မိမိအေနျဖင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ မည္သို႔ပင္ ေပၚထြက္လာေစကာမူ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပး မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဗန္ေကာက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ အိမ္ေတာ္တြင္ ပရာယုဒ္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းျပည္သူမ်ားသည္ မိမိကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သမႈ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ပရာယုဒ္က ေျပာၾကားသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က က်င္းပေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဥေရာပ သမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏုတ္ထြက္ရန္ ျပည္သူမ်ားက မဲေပးဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္မရြန္းက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အာဏာရ စစ္ေကာင္စီသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြား ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပရာယုဒ္က ေျပာၾကားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ၏အစ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

(႐ုိက္တာ)


Leave a Reply