တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးသာေအးမံုရြာၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသာေအးသည္ ယခု လ ၂၆ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံးအစည္းအ ေဝးခန္းမတြင္က်င္းပသည့္ မံုရြာ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္း အေဝးသို႔တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီ အႀကိဳညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီဝင္ တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္ေအာင္က ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္အသစ္၁၅ဦးႏွင့္အရန္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္ ၁၅ ဦးစီကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ ဆင့္ျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။
ဆက္လက္၍မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကိုဆက္ လက္က်င္းပခဲ့ၿပီးၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္အသစ္ ၁၅ ဦး၏ အမည္ စာရင္းေၾကညာျခင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း ငါးေစာင္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ားက ဖတ္ၾကားတင္သြင္း ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကိုေၾကြးေၾကာ္ သံမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသာေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီဝင္အသင္းမ်ား၊အရန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒က ၾသဝါဒလမ္းညႊန္ စကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္။
မံုရြာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၁ရက္တြင္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ နယ္၊ ၂၄ရက္တြင္ အရာေတာ္ ၿမိ႕နယ္တို႔တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယေန႔ တြင္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Union daily


Leave a Reply