ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးကုိ ၾကြက္မ်ားမွာ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္

2016-06-29-075727

ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးကုိ ၾကြက္မ်ားမွာ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီလုိ႕ သိရၿပီး လူသားမ်ားမွာ ထုိးႏွံႏုိင္ေရး အေရးပါတဲ့ တုိးတက္မႈျဖစ္လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဇီကာဗုိင္းရပ္ ေ႐ွ႕ေျပးနမူနာႏွစ္မ်ဳိးကုိ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ ၾကြက္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ခဲ့ရာ အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္တာကုိ ေတြ႕႐ွိခဲ့ရပါတယ္။

ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးကုိ တစ္ႀကိမ္သာထုိး႐ုံျဖင့္ ၾကြက္မ်ားမွာ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ဟာ ေျမာက္အေမရိက႐ွိ ဘရာဇီးမွာ အဓိက ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံေနၿပီး အဆုိပါ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရတဲ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေတြက ေမြးဖြားတဲ့ ကေလးေတြမွာ ဦးေႏွာက္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ဦးေခါင္းေသးေနတတ္ပါတယ္။

ယခု ေတြ႕႐ွိမႈဟာ စိတ္ခ်ရၿပီး ထိေရာက္မႈ႐ွိတဲ့ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးကို လူသားေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ တုိးတက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ဟားဗတ္ေဆးတကၠသုိလ္ရဲ႕ ေရာဂါပုိးမႊားနဲ႕ ကာကြယ္ေဆး သုေတသနဌာန ဒါ႐ုိက္တာ ဒန္ဘာေရာ့ခ်္က ေျပာပါတယ္။ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ဟာ ေအဒီးစ္ျခင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Source & Photo: AFP


Leave a Reply