ျမန္မာ-စင္ကာပူႏွစ္ႏုိင္ငံ ရက္ ၃ဝ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္စတင္မည္

စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး ထိုဗီဇာကင္းလြတ္ သြားလာခြင့္ကို ဒီဇင္ဘာ (၁) ရက္မွစတင္၍ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီရွန္လံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္စဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သာမန္ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ဗီဇာ ကင္းလြတ္ရက္ေပါင္း ၃ဝ ေနထိုင္ခြင့္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လဲလွယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Ordinary Passport) ျဖင့္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၾကရာတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားစရာမလိုဘဲ ရက္ေပါင္း (၃ဝ) ေနထိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သလို စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားစရာမလိုေတာ့ဘဲ လာေရာက္ႏုိင္ၿပီး ရက္ေပါင္း (၃ဝ) အထိ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္မလိုဘဲ ရက္ (၃ဝ) သြားခြင့္ အပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အခြန္ႏွစ္ထပ္မျဖစ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ကို ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးျဖစ္ရာ ယခုအခါ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္သေဘာတူညီမႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


 


Leave a Reply