ရခုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း

ယမန္ႏွစ္ကက်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္အနည္းစုတြင္သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီမ်ား ကို အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုေကာ္မတီမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ မ်ားကိုလည္း အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ယခုလအတြင္း ေကာ္မတီဝင္ ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာစန္းေရႊက ေျပာသည္။
”ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ ေနပါတယ္။ ရပ္ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္စတဲ့ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီးဖြဲ႕စည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ရပ္ေက်းေကာ္ မတီဝင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒီလအတြင္းမွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီဝင္ေရြးခ်ယ္ပြဲေတြ လုပ္ပါမယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည့္ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သင့္ေတာ္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အဆိုျပဳၿပီး ေကာ္မတီဝင္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ စာရင္းမ်ားအရ ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီဝင္ ဦးေရတစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ပါတီဝင္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ ၂၈ ေနရာအထိ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵ နယ္ ငါးေနရာ၌သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

Rakhine News Agency


Leave a Reply