ျပည္ခိုင္ျဖိဳးေဟ႕—တို႕ပါတီ

ျပည္သူ႕အေရး–ဦးစားေပးကာ

အေၾကြးမထား–တေလးစားပင္

ေသြးသားရင္းပမာ–ေဆြရင္းခ်ာသို႕

ရိုးရာဓေလ႕–ယေန႕ျမန္ျပည္

ေစတီဘုရား–ေဝစည္ပြားေအာင္

မနားေန႕ည–လုပ္အားျပကာ

လွပခန္႕ထည္–တို႕ျမန္ျပည္ကို

စည္ပင္ဖြံ႕ျဖိဳး—အလွတိုးေအာင္

ၾကိဳးပမ္းေဆာင္မည္—ျပည္ခိုင္ျဖိဳးေဟ႔ တို႕ပါတီ။  ။

ထိန္ဝင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္)


Leave a Reply